• Cursus

    Is BHV verplicht?

    Is BHV verplicht? Er is al geruime tijd aandacht voor het verbeteren van de veiligheid in bedrijven, al is de richtlijn van de Eurpose Unie op dit gebied uit 1989 nog redelijk recent. In Nederland wordt deze richtlijn nageleefd door middel van artikel 3 uit de Arbowet. Deze bepaald dat de werkgever eerst een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit moet voeren. Uit deze analyse zal komen in welk bedrijfshulpverleningsprofiel de organisatie zit. Dit bepaald of er geen, slechts één of een team van bedrijfshulpverleners moet worden opgeleid. Arbowet De bedrijfshulpverleners helpen de werkgever bij het uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Hun taken die zijn vastgelegd in de Arbowet zijn het verlenen…