Is BHV verplicht?

Is BHV verplicht?
Er is al geruime tijd aandacht voor het verbeteren van de veiligheid in bedrijven, al is de richtlijn van de Eurpose Unie op dit gebied uit 1989 nog redelijk recent. In Nederland wordt deze richtlijn nageleefd door middel van artikel 3 uit de Arbowet. Deze bepaald dat de werkgever eerst een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit moet voeren. Uit deze analyse zal komen in welk bedrijfshulpverleningsprofiel de organisatie zit. Dit bepaald of er geen, slechts één of een team van bedrijfshulpverleners moet worden opgeleid.

Arbowet

De bedrijfshulpverleners helpen de werkgever bij het uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Hun taken die zijn vastgelegd in de Arbowet zijn het verlenen van levensreddende eerste hulp, het verminderen van brandgevaar en het zorgen voor ontruiming van het gebouw bij brand of een andere noodsituatie, waarbij de medewerkers moeten worden gealarmeerd en de professionele hulpdiensten adequate instructies moeten krijgen. Daarbij is het heel belangrijk dat de bedrijfshulpverleners ook de juiste kennis en hulpmiddelen tot hun beschikking hebben.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie controleert of een bedrijf de verplichtingen op het gebied van bedrijfshulpverlening uit de Arbowet ook daadwerkelijk naleeft. Uiteraard wordt het de werkgever aangerekend als deze duidelijk nalatig is geweest op het gebied van het voorkomen van levensgevaar of ernstig letsel bij de werknemers. Het herhaaldelijk niet nakomen van de verplichtingen op het gebied van bedrijfshulpverlening die in de Arbowet staan kan een hechtenis, taakstraf of geldboete tot gevolg hebben. Zorg er als werkgever dus voor dat de zaken op orde zijn, want wie wil nu niet ellende voorkomen?